Τα πολύτιμα μέταλλα είναι φυσικά στοιχεία που εξορύσσονται από τη γη. Μέταλλα όπως ο χρυσός και το ασήμι θεωρούνται ότι έχουν υψηλή επενδυτική αξία ως αγαθά πολυτελείας ενώ η πλατίνα και το παλλάδιο έχουν πρόσθετη αξία ως βιομηχανικά προίόντα. Με την HiWayFX μπορείτε να εμπορευτείτε χρυσό, πλατίνα και παλλάδιο. Οι συναλλαγές των προϊοντων μετάλλων διακανονίζονται άμεσα.

Metals
Symbol Margin (Leverage) Currency Tick size Tick price Trading hours
XAUUSD 2% (1:50) USD 0.01 1 USD 01:00 - 00:00
XAGUSD 2% (1:50) USD 0.00 5 USD 01:00 - 00:00
COPPER 1% (1:100) USD 0.00 0.1 USD 01:00 - 00:00