Ο Λογαριασμός PAMM είναι ένα είδος επένδυσης, όπου οι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα χώρις να συμμετέχουν σε συναλλαγές Forex και επίσης επιτρέπει στους διαχειριστές να αυξήσουν τα κέρδη τους με τη διαχείρηση των κεφαλαίων των πελατών τους.

Οι δυο Βασικοί άνθρωποι πίσω από κάθε Λογαριασμό PAMM:
Ο Διαχειριστής και Ο Επενδυτής(ές)

Ο διαχειριστής είναι αυτός που δημιουργεί ένα Λογαριασμό PAMM και καταθέτει ένα ορισμένο ποσό. Αυτή η αρχική επένδυση ονομάζετε "Κεφάλαιο του Διαχειριστή". Ο διαχειριστής δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει ανάληψη χρημάτων από το συγκεκριμένο ποσό. Ακολούθως, ο διαχειριστής προχωρά στον σχεδιασμό της Πρότασης του στην οποία καταγράφει τους όρους και τη στρατηγική πίσω από το συγκεκριμένο λογαριασμό. Στην πρόταση του, ο διαχειριστής, πρέπει να συμπεριλάβει και το ποσοστό από το κέρδος που θα τον πληρώσουν οι επενδυτές ως ανταμοιβή.

Λογαριασμός PAMM
Το ποσοστό του Διαχειριστή και του Επενδυτή

PAMM HiWayFX

Διαχειριστής

Ο διαχειριστής είναι αυτός που αρχίζει να κάνει συναλλαγές στον λογαριασμό χρησιμοποιώντας το Κεφάλαιο του Διαχειριστή συν τα κεφάλαια των επενδυτών. Αν ο διαχειριστής έχει συγκεντρώσει ένα σημαντικό αριθμό επιτυχημένων αποτελεσμάτων στις συναλλαγές, τότε ο λογαριασμος του θα έχει ακόμα ψηλότερη θέση στην κατάταξη και θα τον αναζητούν περισσότεροι επενδυτές.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Επενδυτής

Ο Επενδυτής είναι αυτός που θα κοιτάξει τις Βαθμολογίες των Λογαριασμών PAMM για να βρει την πιο ελκυστική πρόταση επένδυσης για να επενδύσει. Οι Επενδυτές πληρώνουν ένα μερίδιο από το κέρδος τους στον διαχειριστή σαν ανταμοιβή, με βάση την αρχική συμφωνία.

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ

"Τα κέρδη και οι ζημιές του κάθε Λογαριασμού PAMM μοιράζονται μεταξύ του διαχειριστή και των επενδυτών, ανάλογα με το μερίδιο τους στο λογαριασμό."

Σημειώσεις

  • Ο διαχειριστής πρέπει να είναι προσεκτικός με το αρχικό ποσό του κεφαλαίου του, καθώς και με τις αρχικές του συναλλαγές επειδή οι ζημιές λαμβάνονται αποκλειστικά από το κεφάλαιο του Διαχειριστή.
  • Οι μέχρι τώρα αποδόσεις ενός Λογαριασμού PAMM δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικά κέρδη.
  • Η HiWayFX προσφέρει τον Λογαριασμό PAMM ως επενδυτική υπηρεσία και δεν εμπλέκεται σε θέματα που αφορούν την επαγγλεματική σχέση του διαχειριστή και τους επενδυτές.
  • Η HiWayFX δεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις που αφορούν τους Λογαριασμούς PAMM.