Ο θεσμικός λογαριασμός της HiWayFX προσφέρει ένα πραγματικό πλεονέκτημα σε θεσμικούς επενδυτές όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και άλλους οικονομικούς θεσμούς. Αυτό το είδος λογαριασμού προσφέρει σε θεσμικούς πελάτες μοναδικά πλεονεκτήματα για να μεγιστοποιήσουν τη δυνατότητα επίτευξης κέρδους.

Institutional Account Details

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ναί
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ Ναί
ΔΩΡΕΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ναί
ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ EUR, NGN, USD
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Forex,Δείκτες μετοχών,Ενέργεια,Μέταλλα
ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Market
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 10000 USD/EUR
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (MICRO LOTS) 0.01
Spread Market, από 0 pips
ΜΟΧΛΕΥΣΗ 1:1 up to 1:200
ΚΛΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 50%
MARGIN CALL LEVEL 100%
ΕΠΙΠΕΔΟ STOP OUT 50%
Swap free No
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0.004%*
Scalping Yes
Hedging Ναί